Type lokale
Kombinasjonslokaler
Megler
Navn: Kurt Furnes
Navn: Ida Fure
Send melding ›
Beskrivelse

Eiendommen kan leies ut til en leietaker, og dagens eier kan tilpasse arealene til leietakers behov. Det er muligheter for tilpassing til flere leietakere, men minste areal bør være ca 500 kvm.
Eiendommen har stor kaifront med dypvannskai. Kombinasjon med kai, store uteområder og muligheter for utvidelse av området. Fryselageret ble oppført av tidligere eier(Rieber) ifb med produksjon av King Oscars sardiner. Det er god takhøyde i fryselageret og muligheter for flere kjøreporter.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 21

Gårdsnr: 4627

Bruksnr: 13

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Send melding

Send melding