Type lokale
Kontor
Megler
Navn: Stephane Bergfald Trotta
Navn: Ida Fure
Send melding ›
Beskrivelse

Det ledige lokalet er i dag et lokale som har vært benyttet til restaurant. Utleier er villig til å dele opp lokalet om ønskelig, alternativt leie ut hele arealet til samme formål. Lokalet er i dag klargjort for fullt kjøkken med fettutskiller. Alle pålagte funksjoner for å kunne drive servering, som garderober og toaletter for ansatte, kundetoaletter med mer er på plass i lokalene. Åpent rom som var selve spiseområdet til restauranten. Lokalene kan tilpasses for ny(e) leietaker(e).

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 22

Gårdsnr: 4601

Bruksnr: 932

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Send melding

Send melding