Type lokale
Kontor
Megler
Navn: Stephane Bergfald Trotta
Navn: Ida Fure
Send melding ›
Beskrivelse

De ledige lokalene ligger i byggets 3 etasje og disponeres i dag av en leietaker. Arealet kan deles opp i mindre enheter. Lokalene er i dag innredet med kontorlandskap, møterom, stillerom, sosiale soner og kjøkken. Lokalene er fleksible og kan enkelt tilpasses andre planløsninger.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 22

Gårdsnr: 4601

Bruksnr: 785

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Send melding

Send melding