Type lokale
Kontor
Megler
Navn: Stephane Bergfald Trotta
Navn: Ida Fure
Send melding ›
Beskrivelse

De ledige lokalene i 1. etasje kan deles mellom to leietakere, da det er tilkomst både fra Sandbrogaten og Øvre Dreggsallmenningen. Disse lokalene har inntil nylig vært benyttet som vaksine stasjon og vil bli innredet/tilpasset ny(e) leietakere.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 167

Gårdsnr: 4601

Bruksnr: 1567

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Send melding

Send melding