Type lokale
Kontor
Megler
Navn: Stephane Bergfald Trotta
Navn: Ida Fure
Send melding ›
Beskrivelse

Ledig areal i 1. etasje (halve B-fløyen) BTA 250 m²
– Deler felles inngangsparti og eksklusivt fellesareal med KPMG.
– Lokalet er i dag uinnredet og vil bli innredet i samarbeid med ny leietaker. Det bør påregnes ca. 1 måned med ombygging, avhengig av hvor mange tilpasninger og hvilken kvalitet leietaker ønsker, før overtakelse.

Ledig areal i 2. etasje (hele C-fløyen) BTA 573 m²
– Deler felles inngangsparti og eksklusivt fellesareal med Dips Front.
– Innflytting kan skje relativt raskt, men må avklares med dagens leietaker. Mindre byggearbeider med oppføring av vegg og dør for å dele av lokalet er nødvendig før innflytting.

Ledig areal i 2. etasje (deler av E-fløyen) BTA 112 m²
– Lokalisert på korridor med 3 andre bedrifter, men ingen eksklusivt fellesareal. Kun ordinært fellesareal som for alle andre.
– Kan være tilgjengelig for leie fra og med 01. august, med mindre leietaker ønsker tilpasninger. Lokalet kan deles opp i mindre enheter, men Utleier ønsker primært å leie det ut i sin helhet.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 45

Gårdsnr: 4626

Bruksnr: 160

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Send melding

Send melding