Det å skaffe seg nye arbeidslokaler kan være vanskelig, tidkrevende og innebærer mye logistikk. For å gjøre prosessen lettere for deg har vi samlet fem ekspertråd.

Det perfekte lokalet er vanskelig å finne og det er mange hensyn som skal vurderes. Arbeidsplassen skal være et trivelig sted hvor folk ønsker å jobbe. I tillegg skal lokasjonen være praktisk for både ansatte og eventuelle besøkende. Her har vi samlet de viktigste tingene du bør tenke over ved bytte av lokaler.

Motivasjon og mål  

En ting som er viktig å diskutere er motivasjonen for å flytte.

  • Enkelte flytter fordi de har utfordringer med dagens lokaliteter, andre flytter fordi de må. Ofte ligger det også bedriftsstrategiske vurderinger bak beslutning om å flytte virksomheten. Bakgrunnen for hvorfor man flytter og motivasjonen for å gå inn i en omfattende flytteprosess legger store føringer for prosessen, sier eiendomsmegler i EiendomsMegler 1 Næringseiendom, Ståle Iden.

Beliggenhet  

De fleste bedrifter som er på utkikk etter nye lokaler har en klar formening om hvor de ønsker å flytte til.

  • Beliggenhet er et av de viktigste kriteriene. Mange ønsker å flytte så sentralt som mulig, uten at de nødvendigvis er helt bevisst hvorfor. Skal man ha lokaler sentrumsnært bør man også ha gode argumenter for det. Prisnivået er nemlig stort sett en del høyere.

Å finne den perfekte beliggenheten er utfordrende fordi det er mange faktorer å ta stilling til.

  • At det skal være en enkel tilkomst for de ansatte er viktig, derfor er god kollektivtransport ofte et fokus. I tillegg bør ikke reisetid være ugunstig for hverken ansatte eller kunder.

En potensielt relevant vurdering er hvem man ønsker som nabo.

  • Jeg spør ofte kunden «hvem er den perfekte naboen?». Vi ser ofte at et godt naboskap skaper gode synergier og kompetanseutveksling, sier Ståle.

Sjekkliste

Kravene til de nye lokalitetene bør kartlegges tidlig og rangeres etter viktighetsgrad.

  • En ting er beliggenhet, men like viktig er fasilitetene. Vi anbefaler alle å ta en nøye gjennomgang av alt man har behov for og gjerne rangert etter viktighetsgrad. Dette kan for eksempel være antall parkeringsplasser, kantine, alder på bygget, energikrav, standard, uteområde osv.

På en slik sjekkliste er det også naturlig å drøfte pris.

  • Mange har fokus på kvadratmeterpris. Dette gir ikke nødvendigvis det hele og riktige bildet. Vi anbefaler at man tenker pris per ansatt, da moderne lokaliteter ofte er mer arealeffektive. Mange lokaler kan også skreddersys leietakers behov.

Gjør en markedsundersøkelse

En prosess som spesialt anbefales større foretak er å gjøre en grundig undersøkelse av markedet.

  • Vi bistår gjerne som et ledd i en slik prosess. Poenget er å danne seg et tydelig bilde av hva man kan få de ulike stedene. Da ser vi blant annet på bydeler, prisnivå og kvalitetene på ulike lokaler. Vi gjennomfører omfattende søk for å få et best mulig overblikk på hva som er tilgjengelig for kunden. I prosessen bistår vi blant annet med behovsavklaring, søkebrev, evaluering av tilgjengelige lokaler, befaring, kontraktsforhandlinger m.v.

Start tidlig og snakk med megler 

Prosessen med å finne nye lokaler kan være tidkrevende.

  • Du bør starte prosessen et par år før du faktisk skal flytte. Det er uheldig å bli presset på tid dersom man går på utgående leiekontrakt eller av andre grunner skal flytte virksomheten.

Iden understreker også at meglere har bedre innsikt i hva som rører seg i markedet.

  • Når det gjelder å finne nye kontorlokaler er det ikke godt nok å søke på nett. Da vil du ikke få innsikt i det potensielle markedet. Vi meglere er stadig i dialog med huseiere og har god innsikt i hva som skjer også frem i tid, sier Ståle.

Det viktigste er at du som er på jakt etter nye lokaliteter er ute i god tid og tar en grundig vurdering på de viktigste behovene du har. Vi i EiendomsMegler 1 hjelper deg gjerne på veien til de perfekte lokalene. Kontakt oss for en uforpliktende prat.