Vi tilbyr et komplett sett av finansielle tjenester til bedrifter innenfor de fleste næringer. Bergenskontoret ble åpnet i 2006 og markedsandelen i Hordaland er i dag ca 10 %. Bankens satsing i Hordaland tar utgangspunkt i detaljert lokalkunnskap og nærhet til markedet, og det foreligger en klar strategi om ytterligere vekst. SR-Bank i Hordaland har bred kompetanse i finansiering av næringseiendom og anser dette som et viktig vekstområde.

Kontaktpersoner:
Arne Konglevoll tlf 948 33 177

Thomas Aase tlf 924 59 335