Mange bedrifter er usikker på hvordan de kan finne optimale lokaler for sin virksomhet. Vi er deres naturlige samarbeidspartner og bistår fra tidlig stadie til endelig inngåelse husleieavtale. Vi gjennomfører behovsanalyse, budsjettering, kravspesifikasjon, kvalitetssikring forhandlinger m.v. Det anbefales å kontakte oss tidlig i prosessen da kartlegging kan igangsettes lenge før planlagt flytting/etablering.