Sandalsringen Næringspark består av tre bygg, oppført i henholdsvis 1978, 1996 og 2012 og er på til sammen 10 195 kvadratmeter. Samlet tomteareal er på 21,3 mål. Det er ifølge reguleringsplan mulig med ytterligere utbygging.
Sandalsringen 3 er et kombinasjonsbygg på 3610 kvadratmeter over tre etasjer som ble bygget i 1978 og har fem leietakere. Sandalsringen 5a er et kombinasjonsbygg fra 1996 med en leietaker(Hummervoll Industribelegg),er på 1375 kvadratmeter.
Sandalsringen 5b er bygget 2012, har en leietaker (Aanderå Data Instruments). Bygget er på ca. 5 700 kvadratmeter inkl. parkering.
Oppført nybygg til Carboline Norge 2017.
Sandalsringen er oppgradert og tilpasset nye leietakere de seneste årene.

Årlige leieinntekter kr 12.112.321,-