Leiemarkedet Fana med hovedfokus på Kokstad, Sandsli og Flesland

La oss gå knappe 3 år tilbake i tid til 2015. Markedet var rimelig dystert med dårlig stemning i olje og offshore markedet. Bedriftene var preget av oppsigelser, og nyhetsbildet «bombarderte» oss med   negative nyheter.  Dette resulterte i at bedriftene så på mulighetene for å flytt til mindre og mer effektive kontorer, i tillegg forsvant også en del bedrifter fra leiemarkedet i form av konkurser eller oppkjøp. En toppet alt dette med ferdigstillelse av bla nybygg til Statoil, Aker og Aibel.

Samlet resulterte dette i et ledig kontor areal for Sandsli og Kokstad på over 70 000 kvadratmeter.

Under gitte forutsettinger har eiendomsmarkedet en egen evne til å «selvmedisinere seg selv». Formelen er enkel – tilbud og etterspørsel.

Etterspørselen etter kontorer var lav, mens etterspørselen etter boliger var rekordhøy og til rekordhøye priser. Sandsli er et typisk boligområde, og topografien gir mange fine områder for boligbygging. Eiendomsbesittere og  eiendomsutviklere  så dette raskt, og på kort tid ble nesten halvparten av det ledige kontorarealet tatt ut av markedet i form av omregulering og konvertering. Bergen Kommune var også en viktig bidragsyter i form av nye reguleringsplaner. Alle de store boligutviklerne, så vel lokale som nasjonale, har i dag tomter eller bygg på Sandsli som er under bygging eller skal utvikles til nye boligprosjekter. Se vedlagt PP.

Tallenes tale er klar – 40 000 kvadratmeter er tatt ut av markedet.

Oktober 2015 – ledig areal ca 70 300 kvm

Oktober 2016 – ledig areal ca 53 000 kvm

Januar 2017 – ledig areal ca 43 000 kvm

Mars 2018 – ledig areal ca 29 780 kvm

Det er etterspørsel etter kontor og logistikk eiendom i området, og vi merker at prisene er stabile og på vei oppover. Tiden hvor leietaker hadde de beste kortene er over – «toget har forlatt stasjonen».

Vi har stor tro på området Kokstad, Sandsli og Flesland i årene fremover. Det er flere nybygg under oppføring og dette er med å trekke nye bedrifter til området. Infrastruktur i form av vei, bane og buss fungerer godt, og området vil bli mer «rendyrket» med kontor og til dels handel i årene fremover. Kokstad, Sandsli og Flesland går spennende og gode tider i møte.