Som leietaker vil de fleste oppleve usikkerhet.

I hvilket område skal vi leie? Hva er leienivået? Hvor mye areal skal vi leie? Hva er inkludert i prisen som blir oppgitt?
Dette er noen av spørsmålene som dukker opp.

1. Beliggenhet og Profil – hvor mye betyr det for virksomheten?
2. Langsiktighet og areal -hvor mye areal trenger vi?
3. Leienivåer i forskjellige bydeler.
4. Start tidlig – be om hjelp og rådgivning
5. Kontakt oss for de gode rådene.