Type lokale
Kontor
Megler
Navn: Stephane Bergfald Trotta
Navn: Ida Fure
Send melding ›
Beskrivelse

Det ledige kontorlokalet ligger i 2. etg. og er per i dag ikke innredet. Lokalet vil bli innredet etter ønske fra leietaker. Se for øvrig bilder fra nabolokalet som er av tilsvarende størrelse, men speilvendt. Lokalet har tilgang til felles toaletter, garderober med dusj og et møterom som deles sammen med en annen leietaker. Bygget er universelt utformet.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 128

Gårdsnr: 4601

Bruksnr: 69

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Send melding

Send melding