Type lokale
Kontor
Megler
Navn: Stephane Bergfald Trotta
Send melding ›
Beskrivelse

Eiendommen har følgende ledige lokaler:
2. etg. BTA 183 m² – lokalet er i dag innredet med 3 cellekontor, landskap, stillerom og et møterom. Lokalene kan tilpasses for ny leietaker.
2. etg. BTA 225 m² – lokalet er i dag uinnredet og vil bli innredet i samarbeid med ny leietaker.
3. etg. BTA 963 m² – lokalet er i dag innredet med hovedvekt av cellekontor og noe landskap. 2 møterom, stort kjøkken, sosial sone og egne toaletter med dusj. Lokalet kan deles mellom 2 leietakere og vil bli innredet i samarbeid med ny leietaker.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 15

Gårdsnr: 4601

Bruksnr: 249

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Send melding

Send melding