Type lokale
Kontor
Megler
Navn: Stephane Bergfald Trotta
Navn: Ida Fure
Send melding ›
Beskrivelse

De ledige lokalene ligger i byggets 4. etasje og vil bli pusset opp og innredet i samarbeid med nye leietakere. Det er ønskelig å leie ut hele arealet til en leietaker, men det vil også bli vurdert å dele arealet opp mellom flere leietakere. Se for øvrig innredning fra oppussede deler av bygget for å få inntrykk av hvordan lokalene kan bli.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 15

Gårdsnr: 4601

Bruksnr: 359

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Send melding

Send melding