Type lokale
Kombinasjonslokaler
Megler
Navn: Kurt Furnes
Navn: Ida Fure
Send melding ›
Beskrivelse

Eiendommen er sentralt plassert i næringsparken, hvor det er god tilkomst til tomten. På eiendommen er det oppført 6 lagerhaller, hvor hver hall er i overkant av 700 kvm. Kjøreport i front av hall, og god takhøyde i lagerhall. Utover lager/logistikk/produksjon er det mulig å leie uteområder samt kontorfasiliteter i administrasjonsbygget. Administrasjonsbygget er delt opp i to fløyer, hvor minste er ca. 80 kvm og den største fløyen er ca. 160 kvm.
Det vil ikke være mulig å dele lagerhallen, følgelig vil minste areal være ca. 720 kvm. Leier en alle hallene, vil totalt areal være ca. 2100 kvm. Det er støpt gulvplate i hallene, og isolert tak.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 9

Gårdsnr: 4627

Bruksnr: 408

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Send melding

Send melding